Brandon Moreno
Brandon Moreno
Year: Freshman
Hometown: Chula Vista, CA
High School: Eastlake